China Oil Painting Reproductions

100% hand-painted & 100% money back if not satisfied!
 
 

broderna von wrights fagalskytt iskytteskare oil painting reproduction


broderna von wrights

fagalskytt iskytteskare

1850 blyerts 27x41 se
Painting ID::  65400
 

 

broderna von wrights
Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
fagalskytt iskytteskare
1850 blyerts 27x41 se

        
   
 

Xiamen China Wholesale Oil Paintings Wholesale Picture Frames,Photo Frames, Moulding Beveled Mirrors

http://www.chinaoilpainting.com

China Oil Painting Studio Team