China Oil Painting Reproductions

100% hand-painted & 100% money back if not satisfied!
 
 

unknow artist pa satakunta museum i bjorneborg,finland oil painting reproduction


unknow artist

pa satakunta museum i bjorneborg,finland

mk260 pa satakunta museum i bjorneborg,finland,finns denna malning,signerad j g geitel,denformodas forestalla pehr kalm ,men man vet egentligen inte mer an att det ar en abo professor som avvbildats,i handen har han formodligen en bergkristall,portrattet har anvants som forlaga till frimarket pa nasta sida
Painting ID::  57737
 

 

unknow artist

pa satakunta museum i bjorneborg,finland
mk260 pa satakunta museum i bjorneborg,finland,finns denna malning,signerad j g geitel,denformodas forestalla pehr kalm ,men man vet egentligen inte mer an att det ar en abo professor som avvbildats,i handen har han formodligen en bergkristall,portrattet har anvants som forlaga till frimarket pa nasta sida

        
   
 

Xiamen China Wholesale Oil Paintings Wholesale Picture Frames,Photo Frames, Moulding Beveled Mirrors

http://www.chinaoilpainting.com

China Oil Painting Studio Team