Search My Painting
Pierre Puvis de Chavannes
ID: 56657
the poor fisherman
new20/Pierre Puvis de Chavannes-523234.jpg
mk248 denna stafflimalning lamnades in till 1881 ars parissalong ocb ledde till kontroverser. en del bedomare ansag att den dampade fargsattnigen bjorde den dekorativ snarare an konstnarlig sedan dess bar kompositonen, som paminner om den beliga familjen, blivit ett av puvis mest kanda verk.
Buy Only Oil Painting

ORIGINALS
BACK


Back


Want a framed oil painting?

 
 CLOSE

Hang Your Painting Now!(Without Frame)   Buy Framed Oil Painting   Email